Důležité informace !!!! Asanace dříví napadeného kůrovcem

15.07.2019 08:05

 

Mapka s přehledem lesního majetku, který spravuje Arcibiskupství pražské. Na tomto majetku v lesních porostech, na lesních cestách a odvozních místech budeme provádět chemickou asanaci dříví napadeného kůrovcem. Použité prostředky na ochranu rostlin jsou schválené a jsou uvedené v Registru POR (https://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/). Bezpečnostní listy používaných přípravků přikládáme.

 

Prosíme Vás, abyste informovali včelaře v okolí, že v průběhu léta bude probíhat chemická asanace přípravky, které jsou nebezpečné pro včely. Přestože na námi spravovaném polesí nemáme informace o umístění včelstev, může se to týkat včelstev umístěných v blízkém sousedství.

Pracovníci, kteří budou chemickou asanaci provádět, jsou odborně způsobilí pro nakládání s POR, což by mělo eliminovat negativní dopady na necílové druhy.

vedoucí polesí pan Březka (731 644 166), se kterým je možné rozsah a způsob asanace konzultovat.

 

 

majetek.pdf (1588074)

Dobrý den.

Na základě naší dnešní telefonické domluvy zasílám mapku s přehledem lesního majetku, který spravuje Arcibiskupství pražské. Na tomto majetku v lesních porostech, na lesních cestách a odvozních místech budeme provádět chemickou asanaci dříví napadeného kůrovcem. Použité prostředky na ochranu rostlin jsou schválené a jsou uvedené v Registru POR (https://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/). Bezpečnostní listy používaných přípravků přikládáme.

Prosíme Vás, abyste informovali včelaře v okolí, že v průběhu léta bude probíhat chemická asanace přípravky, které jsou nebezpečné pro včely. Přestože na námi spravovaném polesí nemáme informace o umístění včelstev, může se to týkat včelstev umístěných v blízkém sousedství.

Pracovníci, kteří budou chemickou asanaci provádět, jsou odborně způsobilí pro nakládání s POR, což by mělo eliminovat negativní dopady na necílové druhy.

Pokud budete mít dnes nebo zítra možnost se zastavit na našem polesí ve Vysoké Peci, bude zde po telefonické domluvě vedoucí polesí pan Březka (731 644 166), se kterým je možné rozsah a způsob asanace konzultovat.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

 

Ing. Radomír Böhm

zástupce vedoucího polesí Nejdek

Arcibiskupství pražské, Lesní správa

Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 – Hradčany

kancelář: Vysoká Pec 181, 362 21 Nejdek

IČO: 00445100, DIČ: CZ00445100

č. účtu: 2110004319/2700

web: www.apha.cz/les

e-mail: radomir.bohm@apha.cz

mobil: 602 157 519