I. Setkání sousedů

29.11.2014 21:34

    Dne 14.11.2014 proběhlo I.Setkání sousedů, které pořádal spolek "Spolek Sousedi". Setkání proběhlo v restauraci Krásná vyhlídka, kde shodou okolností probíhaly vepřového hody. Ve výborné náladě a příjemném prostředí se sešlo přes 20 sousedů. Námětů na diskuzi bylo hned několik, na řešení problémů i spousty připomínek ke zlepšení situace na Tisové. Během setkání se zapsalo několik bodů ke zlepšení, informovanosti atd. Jedním z nápadů bylo zjistit stávajícího nejstaršího občana Tisové. Dalšími body k řešení na rok 2015 jsou:

-zajistit betonové podloží pod kotejnery na komunální odpad (zajišťuje město Nejdek, pan L.Jílek)

-doplnit kontejner na sklo u točny a nad Belverem kontejner na komunál

-obnovit značení turistických značek na Paindl a zviditelnit tento kamenný skvost už z města Nejdek

-sehnat sponzory na opravu další památek, kamenného viaduktu nad železniční tratí do Perninku

-snažit se obnovit kříže, památník, obelisky a zjistit k nim jakoukoliv informaci

-pokusit se vypátrat erb obce Tisová

-opravit a obnovit nástěnky u studny, resp. u poštovních schránek za účelem zlepšení informovanosti obyvatel 

-opravit a vyčisti obecní studnu u garáží, podat žádost na MÚ Nejdek k rozboru vody ze studny

-uspořádat k výročí vybudování rozhledny Paindl, totéž k založení obce Tisová slavnosti 

-vyzvat okolní obce ke společným soutěžím ve sportovních akcích, obnovit fotbalové soutěže, sportovní den(nohejbal, vybíjená, volejbal)

-založit zájmové kroužky pro děti

-informovat rodiče a děti o pořádaných akcích (Sněhulákiáda, Buzení medvědů atd.)

 

   Dalším bodem setkání bylo schválení přijetí nových členů spolku. Celkem podalo přihlášku 10 nových členů.

 

 Pokud by někdo měl nějaké informace nebo nápady k nějakému bodu, budeme rádi, když nám je zašlete. Věříme, že další setkání sousedů bude již ve větším počtu a s dalšími nápady.

 

 Všem kteří se zůčastnili, děkujeme a tímto zveme další sousedy na další setkání.

 

    Váš Spolek Sousedi