Kronika Tisové a Kronika školy na Tisové jsou opět na světě.

30.09.2016 21:51

      Díky ochotě místního nejdeckého kronikáře pana Pavla Andrše, jsme získali odkaz, na doměle ztracené kroniky obce Tisové a školní kroniky Tisové. Podle místních pamětníků tyto kroniky putovaly mezi sousedy. Poslední zmínka byla, že se dostaly zahranice naší země. Opak je pravdou. Staly se součástí dědictví po místním rodákovi panu Mocklovi. Podle informací trvalo několik let, než se dědictví vyřídilo a knihy mohly být překopírovány do elektronické podoby.

 Po krátkém nahlédnutí je velice zajímavé původní číslování domů, popisy jednotlivých domů, včetně obyvatel žíjících v jednotlivých číslech popisných, jejich vznik. V kronice školy mimo jiné, i podrobné obsazení divadelních inscenací místními rodáky (číslo popisné domu ochotníka), které se hrály na scéně restaurantu Kuckuck. 

 Máme zase kousek puzzle do naší mozaiky o obci Tisové. Přejeme všem příjemné čtení a věříme, že i když je vše v německém, až úsměvně i v čechoněmeckém jazyce(háčky v německém jazyce nevídané), každý si najde ten svůj kousek pomyslné hroudy a zjistí, kdo předním žil a jak se jmenoval náš předchůdce...                                                                                                                                                                                           spolek sousedi

 

 

portafontium.cz/iipimage/30360563      kronika školy na Tisové

 

portafontium.cz/iipimage/30360134      kronika Tisové