Zákonem chránění živočichové a rostliny, aneb s kým žijeme na Tisové

26.08.2014 15:28

Věděli jste, že úžovka obojková, zmije obecná nebo dokonce ropucha obecná, jsou chránění živočichové.Několik vzácných druhů motýlů, mezi které patří i otakárek fenyklový(obrázek s úvodní stránky). Živočichové, které jsme v 70.letech minulého století, potkali na každém kroku ve volné přírodě. Teď už tomu tak není. Na úkor "svobody", se už nikdo nezajímá o svět kolem nás. A přesto stále žijí mezi námi. A my se budeme snažit, aby tady zůstali i pro naše potomky. Nejsou to jenom chránění živočichové, ale i chráněné rostliny. Jako příklad, jsou z jara v jihozápadním koutu Tisové, divoce rostoucí orchideje , nebo-li vstavače májový nebo Fuksův. Nebo polocizopasné byliny, jako všivec. Rosnatky a mnoho jiných.

čolek horský čolek obecný

netopýr Brandtůvnetopýr pestrý

ropucha obecnáještěrka živorodá

úžovka obojkovázmije obecná